Ano an Republic Act 9048?

             An RA 9048 nagtutugot sa mga City/Municipal Civil Registrar o sa Consul General na itama ang salang entrada sa mga documento kan rehistro sibil. Sa ley na ini, puede na ribayan an pangaran asin itama ang mga entrada sa documento sa rehistro sibil na dae maagi sa korte.

            Inaamiendahan kan RA 9048 an mga Artikulo 376 asin 412 kan Codigo Civil kan Pilipinas (Civil Code of the Philippines), na nagbabawal sa pagribay kan pangaran o apeyido kan sarong persona, o ano man na pagbabago sa entrada sa rehistro sibil na dae minaagi sa korte.

            Inaprobahan ni Pres. Gloria Macapagal Arroyo ang ley na ini kan Marso 22, 2001 na naging epektibo kan Abril 22, 2001. An Civil Registrar General nagsugo kan Administrative Order (AO) No. 1, Serye kan 2001 na naisa periodico kan Agusto kan parehas na taon para sa Implementing Rules and Regulation kan ley na ini.

 

Anu-anong koreksyon an sakop kan RA 9048?

             Sakop kan RA 9048 an mga minasunod na koreksyon:

 • Klerikal o tipograpikal na sala sa anuman na entrada sa rehistro sibil apuera kan entrada sa sex, edad o petsa kan pagkamundag, nacionalidad, asin estado sibil kan tawo.
 • Pagribay sa pangaran kan persona sa rehistro sibil. Ang pagribay na ini saklaw man giraray kan mga leyes na maagi sa procesong administratibo.

 

( An klerikal o tipograpikal na sala sa rehistro sibil iyo an mga klaradong salang klerikal – mapa pagsurat, pagkopya, paglipat kan entrada (transcribe) o pagmakinilya kan entrada sa rehistro sibil. Maitatama ang mga dae tinutuyong mga sala na ini sa paagi kan pagbase sa iba pang documento na nageeksistir.

 

Anu-anong kondisyones sa irarum kan RA4048 an kaipohan sunodon kan petisyoner sa pagribay kan pangaran?

 

 1. Kun an pangaran kan petisyoner  nagkakawsa nin supog, o kaya nin dishonor o dipisil isurat o itaram.
 2. Kun an pangaran kan petisyoner iyo na an pirmihan na ginagamit asin iyo naman an pagkamidbid kan public sa saiya; asin.
 3. Kun an koreksyon makakatabang para makaiwas sa pagkalibong sa paggamit kan pangaran.

 

Si isay and puede magfile kan petisyon?

            An ma-file kan petisyon mapa koreksyong klerikal, tipograpikal o maparibay kan pangaran, kaipohan na nasa legal na edad na, direkta asin may personal na interes sa pagtama kan entrada sa rehistro sibil o pagribay kan pangaran.

            Kinokonsiderar na nasa legal na edad an sarong persona kun siya 18 años pataas. An menor de edad (17 años pababa) dae pwede magfile nin personal kan petisyon.

An mga minasunod na persona iyo an kinokonsiderar na may personal na interes asin direktang makakafile kan petisyon:

 1. Kagsadiri kan documento na may sala sa entrada sa rehistro sibil, o maparibay kan pangaran.
 2. Agom, mga aki, magurang, tugang o maski siisay na persona na inotorisa kan ley o kan kagsadiri kan documento na nagmamawot na maitama ang saiyang documento.

 

Ano an forma asin laog kan petisyon?

            An petisyon, mapa koreksyong klerikal o pagribay kan pangaran dapat nasa tamang forma asin tama an pagkaka fill-up. An petisyon dapat naka AFFIDAVIT susog sa Seksyon 5 kan RA9048 asin Rule 8 kan A.O. No. 1 serye kan 2001, kun kaya dapat an petisyon pirmado asin sinumpaan sa hampangan kan personang otorisado maggibo kaini.

            An petisyon dapat igwa kaining informasyon:

 • merits of the petition
 • competency of the petition
 • mga salang entrada na ikokorihar asin ang balak na koreksyon;o kaya pangaran na riribayan asin ang bagong pangaran na iriribay.

 

Anong mga pangsupportang dokumento an kaipohan para itama ang salang klerikal o tipograpikal sa rehistro sibil?

            An petisyon dae ipoproceso sagkod na an petisyoner dae nagtatao kan mga kaipohan na dokumento. An mga pangsuportang dokumento na ini dapat totoo o bakong palsipikado. An dae pagsunod digdi puedeng ika disaproba kan petisyon susog sa Rule 5.8 kan A.O. 1 serye kan 2001. An mga minasunod iyo an kaipohan na pangsupportang documento kan petisyon.

 1. Certified machine copy kan documento na igwang sala sa entrada.
 2. Dae mababa sa duwang (2) publiko o pribadong dokumento na babasehan kan koreksyon. Halimbawa kan mga documento na ni iyo an mga minasunod:
  • Birth Certificate
  • Affidavit sa pagboto
  • Rekord medical
  • GSIS/SSS rekord
  • Rekord sa eskwelahan
  • Rekord sa trabaho
  • Rekord sa negosyo
  • Licencia sa pagmaneho
  • Insurance
  • Titulo sa daga
  • Certipikasyon sa paglipat kan daga ( Certificate of land Trasfer)
  • Passbook sa bangko
  • NBI/Police Clearance
  • Mga record sa rehistro sibil kan mga magurang, asin iba pa.

 

 1. Noticia asin sertipikasion kan posting
 2. Certified machine copy kan Opisyal na Resibo (official receipt) kan bayad sa pagfile kan petisyon (Filing Fee).
 3. Iba pang mga dokumento na puedeng hagadon kan City/Municipal Civil Registrar (C/MCR)

 

Anu-anong mga pansuportang documento an kaipohan para sa pagpaparibay kan pangaran?

 1. Gabos na documento na kaipuhan sa koreksyong klerikal, kaipuhan man asin hahagadon sa petisyoner na maparibay ki pangaran.
 2. Clearance sa mga otoridad, arog kan clearance kan employer o amo sa trabaho (employer’s clearance); clearances man na mahale sa NBI, PNP o ano pa man sa clearances na puedeng hagadon kan C/MCR.
 3. Pagpapatunay na naisa periodico (Proof of Publication). Kaipuhan isabay an affidavit kan pagpaperiodico (Affidavit of Publication) asin kopya kan parte kan periodico na naglalaman kan anuncio.

 

Gurano an filing fee sa petisyon?

An C/MCR asin an District/Circuit Registrar (D/CR) otorisadong magkolekta nin bayad sa lambang petisyoner.

 • One thousand Pesos (Php 1,000.00), para sa koreksyong klerikal
 • Three thousand Pesos (Php 3,000.00) para sa pagpaparibay kan pangaran.

 

Sa kaso na an petisyon isinangat sa Consul General (CG), an bayad parehas man sa gabos na Consulado kan Pilipinas (Philippine Consulate)

 • Fifty Dollars ( $50.00) para sa koreksyong klerikal
 • One Hundred Fifty Dollars ($150.00) para sa pagpaparibay kan pangaran.

Para sa Migrant Petitioner, may dagdag na service fee sa Petition Receiving Civil Registrar (PRCR).

 • Five Hundred Pesos (Php 500.00) para sa koreksyong klerikal/tipograpikal
 • One Thousand Pesos (Php 1,000.00) para sa pagpaparibay kan pangaran.

 

 Saen dapat isangat an petisyon?

            An petisyon dapat ifile sa LCRO kun saen ang dokumentong itatama mapa klerikal/tipograpikal o maparibay kan pangaran nakarehistro. Kasabay man digdi ang kaso kan Office of the Clerk of Shari’a Court kun saen man nakarehistro an mga documento sa diborsyo, paglipat sa Islam, asin iba pang documento sa Muslim na Kasal nasasaray.

            Kun an petisyoner nakaistar sa laog o luwas kan Pilipinas pero bako siya sa sadiring lugar kun haen siya nakarehistro, puede siya magfile kan saiyang petisyon sa pinakaharaneng LCRO sa saiyang lugar. MIGRANT PETITION an petisyon na ini.

 

2010 NSOCAMSUR. All Rights Reserved.