Ano an RA 9255?

An RA 9255 iyo an ley na nagtutugot sa mga ilehitimong mga aki na gamitun an apelyido kan saindang ama kun sinda binibisto kain sa sarung kasuratan. Inaamiendahan kan ley na ini an Articulo 176 kan Executive Order No.209 o an  Family Code of the Philippines.

An ley na ini pinirmahan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo can Pebrero 24, 2004 asin nagkaigwa nin bisa kan Marso 19, 2004, quince dias (15 days) an nakalihis matapos ini maisa periodico sa Manila Times asin Malaya.

Inaprobahan an Implementing Rules and Regulation (IRR) kan petsa 18 kan May, 2004 asin nagkaigwa nin bias kan kan petsa 2 kan Hunyo 2004, quince dias (15 days) an nakalihis matapos ini maipasa periodico sa Manila Times.

Ano an sakop kan RA 9255?

An ley na ini para sa gabos na ilehitimong mga aki na namundag antes o pagkatapos na maging epektibo ang RA9255. An ley na ini sakop an gabos na nakarehistro o dae nakarehistro na pagkamundag kun saen ilehitimo an mga aki asin naggagamit kan apelyido kan saindang ina.

Ano an mga kaipohan para magamit kan ilehitimong aki an apelyido kan saiyang ama?

An kaipohan digdi sarung documento, pribado o publico, na nagpapatunay kan pagbisto o pag-ako kan ama sa aki. An mga documentong ini, iyo an AFFIDAVIT sa likod kan Certificate of Live Birth (COLB), sarung separadong pampublicong document na ginibo kan ama, o sarung pribadong documento sa paagi kan surat-kamot na nagpapaabot kan tudok sa boot na pagbisto kan ama sa aki. Sa kasong ini dapat an documento surat-kamot asin pirmadong gayo mismo kan ama.

Ginagamit ang Affidavit to Use the Surmane of the Father (AUSF) kun an instrument sa pagbisto kan             ama sa aki pinaagi sa pribadong surat kamot o kun an pagkamundag dati nang nairehistro sa apelyido kan ina, inako man kan ama o dae.

Para sa instrumentong inagi sa pribadong surat-kamot, iba pang mga documento an kaipohan na isumitir para isuporta digdi. Partikularmente, an pagsumite kan duwa (2) sa arin man sa minasunod an kaipohan:

 1. Rekord sa empleo
 2. Rekord sa SSS/GSIS
 3. Insurance
 4. Certipikasyon kan pagiging miembro sa anuman na organization
 5. Statement of assets and liabilities
 6. Income Tax Return

An pagtugot kan aki kaipuhan man kun an aki 18 años na pataas kan ini binisto kan ama.

Siisay an puede mag-file?

An ama, ina, aki kun nasa legal na edad, o ang nagtitindog na pangaduwang magurang (guardian) puede magfile kan pampublicong document o an AUSF para magamit kan aki ang apelyido kan ama.

Saen isusumite an pampublicong documento o an AUSF?

 1. Kun an aki ipinamundag sa Pilipinas asin an pampublicong documento o an AUSF ginibo sa Pilipinas, an pampublicong documento o an AUSF irerehistro sa LCRO kun saen an aki namundag/nakarehistro.
 2. Kun an aki namundag sa Pilipinas asin an pampublicong documento o an AUSF ginibo sa luwas kan Pilipinas, an pampublicong document o an AUSF irerehistro sa LCRO kan Manila.
 3. Kun an aki namundag sa luwas kan Pilipinas asin an pampublicong documento o an AUSF ginibo sa laog o luwas kan Pilipinas, an pampublicong document o an AUSF irerehistro sa LCRO kan Manila.

Matapos mairehistro an pampublicong documento o an AUSF, an LCRO kan lugar kan kapangakian malaag kan mga bagong entrada sa libro kan rehistro (registry book). Sa mga namundag sa luwas kan Pilipinas, an paglaag kan mga bagong entrada sa documento gigibohon kan OCRG.

Nuarin puede isumite an pampublicong documento o an AUSF?

An pagbisto sa aki o pag-ako sa aki na pinaagi sa pampublicong documento puera pa sa documento nin pagkamundag (record of birth) o an AUSF, irerehistro sa laog nin biente dias (20 days) puon sa petsa kan pagkagibo (date of execution).

Magagamit daw kan ilehitimong aki an apelyido kan saiyang ama susog sa RA9255 kun an saiyang ina bako pa 18 años kan siya namundag?

Iyo, kaipohan na an ama kan aki binibisto siya o nag-aako kan pagiging ama kan aki.

Sa mga nakarehistro na pagkamundag, an orihinal daw na apelyido kan aki sa COLB, mariribayan o maikokorehar matapos an RA9255?

Dae, mayong entrada sa COLB an mariribayan o maikokorehar. An apelyido kan ama na gagamiton kan aki isusurat kan LCRO bilang remarks o annotation sa espasyo sa COLB para igdi.

Sa mga namundag na ilehitimo na irerehistro pa sana, magamit daw tulos kan aki an apelyido kan ama?

Iyo, kun an ama nagibo nin affidavit of admission of paternity sa oras kan pagpaparehistro.

Pano makakakua nin copya kan annotated na documento sa OCRG?

An copya kan annotated na documento na nag agi sa RA9255 makukua sa OCRG matapos magsumite kan mga minasunod na documento.

 1. Certified copy kan orihinal na COLB ( mayong annotation)
 2. Copya kan annotated na documento
 3. Certified copy kan pampublicong documento asin AUSF o an iba pang pansupportang documento asin an consenso kan aki, kun siya 18 años pataas.

Gurano an bayad sa pagproceso kan annotated na documento?

PhP 125 an bayad kaini.

 

 

2010 NSOCAMSUR. All Rights Reserved.